Het Circulatieplan werkt! Het Parkeerplan werkt!

 

Veiliger verkeer. Meer leefkwaliteit. Een betere bereikbaarheid. Dat waren de doelstellingen van het Circulatieplan. Een jaar na de invoering liegen de tellingen er niet om: het Circulatieplan werkt!

De evaluatie bestond enerzijds uit een enorm aantal tellingen en metingen, en anderzijds uit een bevraging van duizend Gentenaars door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Enkele van de belangrijkste bevindingen:

De Gentenaar verplaatst zich anders: 25 procent meer fietsers, 28 procent meer tram- en busgebruikers tijdens de avondspits, 12 procent minder autoverkeer: die cijfers liegen er niet om. We hebben met zijn allen een belangrijke stap naar duurzame vervoermiddelen gezet.

De luchkwaliteit is verbeterd: In afwachting van de luchtanalyses, die de Vlaamse Regering voor haar rekening neemt, liet Gent al berekeningen maken waaruit blijkt dat er op 22 van de 29 van de onderzochte locaties een verbetering merkbaar is.

Tevreden? Het dalende aantal ongevallen zet zich verder door. De uitgebreide zone 30, het Circulatieplan en andere doortastende maatregelen tonen dat een wandel- en fietsvriendelijke stad echt mogelijk is.

En nu? ‘Verder werken’, aldus mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. ‘Een stad is altijd in verandering, de mobiliteit dus ook. We blijven nieuwe maatregelen uitwerken. Op sommige plaatsen is de parkeerdruk of de luchtvervuiling gestegen: daar grijpen we in. Het is nu ook tijd om in de deelgemeenten sluipverkeer aan te pakken en te zorgen voor veilige en aangename straten.’

Meer weten? Alle rapporten, evaluaties en de resultaten van de bevragingen vind je hier.

Tags: 

Datum agenda: 

vrijdag, 16 maart, 2018

Reageren

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.