kabinet

Kabinetsmedewerkster
Communicatie en pers
Minder Hinder
Toespraken
hannelore.bonami@stad.gent

Kabinetsattaché
Inrichting, onderhoud en beheer openbaar domein
Planning openbare werken
Publiek sanitair
Openbare verlichting

 

Kabinetsattaché
Mobiliteitsplan
Parkeerplan
Fietsnetwerk
Openbaar vervoerplan
 

 

Kabinetschef
Algemene coördinatie en beleid
Politieke coördinatie
Interkabinettenwerking

 

An Uyttenhove

Kabinetsmedewerkster
Agendabeheer
Burgervragen
Schriftelijke en mondelinge vragen
Administratieve ondersteuning

Kabinetsmedewerkster
Financiën
Strategische projecten
Co-creatie
Huis van de Fiets