Actueel

Vandaag maakt de Stad Gent bekend dat er onvoldoende geldige handtekeningen zijn verzameld voor een volksraadpleging over het Gentse Circulatieplan. En dus komt die er niet. Groen Gent en schepen Filip Watteeuw benadrukken dat ze echter blijvend in dialoog gaan met alle Gentenaars die bekommerd zijn, maar die mee willen blijven schrijven aan een positief toekomstverhaal voor Gent....

Op 3 april is het zover: het Circulatieplan gaat van start. En daar zijn we helemaal klaar voor.
De stad wordt opgedeeld in zes sectoren en krijgt een groter autovrij gebied. 
Door het doorgaand verkeer uit de stad te houden, wordt de binnenstad bereikbaarder voor wie er moet zijn.

Op een themacommissie op 9 februari gaf schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw een stand van...

De Gentenaar - Bert Staes
Met een nieuw fietspad tussen de Drongensesteenweg, Malem en de Watersportbaan is gisteren de aanzet gegeven van twee jaar fietsfeesten in Gent. Vanaf nu tot eind 2018 start het ene na het andere grote fietsproject. Op het einde van de rit zal Gent 15 miljoen euro in fietspaden en -bruggen hebben gepompt. Al sinds 2011 ligt een werkloze fietsbrug te...

"Ja of neen moeten antwoorden. Dat doet onrecht aan van de bekommernissen van de Gentenaars, want die zijn zeer verscheiden. Het mobiliteitsplan heeft genuanceerde oplossingen nodig. Dat is veel te complex voor een referendum." Dat zegt schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) in de podcast De Publieksbanken....

Om het gebruik van de fiets in Gent verder te stimuleren en te vergemakkelijken, brengt de stad Gent alle fietsdienstverlening samen in een "Fietsambassade". Daarvoor werd dinsdagavond een vzw opgericht.

"We hebben de titel 'fietsstad' en je ziet in de cijfers dat er meer fietsers zijn", steekt de Gentse...

Het Circulatieplan voor de binnenstad van Gent is klaar. Na een intensief inspraaktraject zijn de laatste verfijningen aan het plan vanavond goedgekeurd door de Gentse Gemeenteraad. Alles wordt nu klaargestoomd om het in te voeren op 3 april 2017.

Het Circulatieplan is een onderdeel van het eerder goedgekeurde Mobiliteitsplan. Dat...

Al sinds de debatavonden in het najaar van 2014 is de Stad Gent in voordurende dialoog met bewoners, ondernemers en andere stakeholders over het Mobiliteitsplan en Circulatieplan. Een recente reeks van gesprekken met bewoners, handelaars, zorgverstrekkers leidt nu tot een aantal verfijningen van het Circulatieplan. "Het Circulatieplan is een duidelijke stellingname van het stadsbestuur...

Het Laatste Nieuws, 27 mei 2016

Gent als onbereikbare stad, handelaars die zwarte sneeuw zien,... Het zijn kreten die voortdurend terugkomen en daarbij wordt steevast met de vinger gewezen naar mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Maar hij ziet het anders. "Ik kan zwart op wit bewijzen dat Gent niet aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. Als handelaars minder...

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Door deze geïntegreerde aanpak is Gent uniek...

De meerderheidsfracties (sp.a, Groen en Open VLD) dienden op de gemeenteraad van maandag 22 februari 2016 een amendement in met een aantal voorstellen voor een voortdurende dialoog om de betrokkenheid van de Gentenaars te verhogen: overleg met specifieke doelgroepen, kwalitatieve bevragingen en de oprichting van een ‘burgerkabinet’. Op die manier pioniert het stadsbestuur met nieuwe...

Pagina's