Home

Bevoegdheden

Gent moet trendsetter in duurzame mobiliteit worden
Openbare werken moeten integraal en duurzaam gebeuren, met aandacht voor de kwaliteit van de publieke ruimte.

Actueel

Al sinds de debatavonden in het najaar van 2014 is de Stad Gent in voordurende dialoog met bewoners, ondernemers en andere stakeholders over het Mobiliteitsplan en Circulatieplan. Een recente reeks van gesprekken met bewoners, handelaars, zorgverstrekkers leidt nu tot een aantal verfijningen van het Circulatieplan. "Het Circulatieplan is een duidelijke stellingname van het stadsbestuur...

Het Laatste Nieuws, 27 mei 2016

Gent als onbereikbare stad, handelaars die zwarte sneeuw zien,... Het zijn kreten die voortdurend terugkomen en daarbij wordt steevast met de vinger gewezen naar mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Maar hij ziet het anders. "Ik kan zwart op wit bewijzen dat Gent niet aan aantrekkingskracht heeft ingeboet. Als handelaars minder...

De Stad Gent lanceert een ambitieus Autodeelplan voor Gent. Op die manier wil het stadsbestuur autodelen nog meer aanmoedigen en koploper blijven in autodelen. Het doel is om 20.000 autodelers te hebben tegen 2020. Om dit plan te realiseren is intensief overleg gepleegd met alle autodeelorganisaties in Gent. Door deze geïntegreerde aanpak is Gent uniek...